Pomáhame Klátovskému ramenu

S partnermi realizujeme projekt revitalizácie Klátovského ramena a preto sme sa rozhodli urobiť ešte viac - vyčistiť jeho okolie. Ako informoval vedúci projektu prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva, nachádza sa tu viacero čiernych skládok. Pritom ide o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.

Read more...

Projekt revitalizácie Klátovského ramena pokračuje

Naši pracovníci a pracovníci SVP už začali s meraniami a mapovaním terenénu spoločne so štátnymi ochranármi. Vykonalo sa senzorové a dronové mapovanie koryta rieky. Poznatky z tejto aktivity budú slúžiť na vytvorenie počítačovej a fyzickej makety koryta, s ktorými sa budú vykonávať skúšky/modelovania situácií. Pracovníci FZKI odobrali vzorky z koryta...

Read more...