Pomáhame Klátovskému ramenu

S partnermi realizujeme projekt revitalizácie Klátovského ramena a preto sme sa rozhodli urobiť ešte viac – vyčistiť jeho okolie.

Ako informoval vedúci projektu prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva, nachádza sa tu viacero čiernych skládok. Pritom ide o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.

Share this post