Infodeň o rybách Klátovského ramena

20.máj.2022

V rámci nášho projektu sa dňa 20.5.2022, v Relaxparku Dolný Bar, konal Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia bola pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája.

Infodeň bol organizovaný pre základné školy Žitného ostrova 1.-4. ročníka s vyučovacím jazykom maďarským. Akcie sa zúčastnilo 5 základných škôl – Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto, Malé Dvorníky, Dolný Štál, a jedna materská škola – Horné Mýto.

Akciu organizoval SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako jeden z projektových partnerov v súčinnosti so zvyšnými troma projektovými partnermi, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a OZ Zelené dedičctvo- Zöld örökség. Spoluorganizátormi boli SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ, RADA ŽILINA, Stredná Odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Ivanka pri Dunaji, MANOPORY, ELTE University Budapešť a CHKO Dunajské luhy.

Súčasťou programu akcie boli tematické prednášky o rybách Klátovského ramena, o rozdelení rýb na migrujúce a nemigrujúce a o dôvodoch, ktoré nútia ryby migrovať, o mokraďových biotopoch, potrave rýb a pod.

Viac na svp.sk

apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5